Jagiellonian University Repository

Co mówi, kiedy nikt nie mówi : praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład

Co mówi, kiedy nikt nie mówi : praktyka poetycka ...

Show full item record

dc.contributor.author Heydel, Magdalena [SAP11116988] pl
dc.date.accessioned 2018-11-09T21:34:07Z
dc.date.available 2018-11-09T21:34:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1233-8680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59939
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Co mówi, kiedy nikt nie mówi : praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład pl
dc.title.alternative What speaks when on one speaks : Alice Oswald's poetic practice as translation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 309-326 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/15937 pl
dc.subject.en Alice Oswald pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en poetry translation pl
dc.subject.en nature pl
dc.subject.en the body pl
dc.subject.en rhythm pl
dc.subject.en Homer pl
dc.subject.en oral poetry pl
dc.description.volume 33 (53) pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pspsl.2018.33.18 pl
dc.identifier.eissn 2450-4947 pl
dc.title.journal Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka pl
dc.title.volume (Nie)opisane : poetki polskie XX i XXI wieku (część II) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa