Jagiellonian University Repository

How to win the Brussels game? : explaining the European Parliament's success under the co-decision

pcg.skipToMenu

How to win the Brussels game? : explaining the European Parliament's success under the co-decision

Show full item record

dc.contributor.author Kirpsza, Adam [SAP14014799] pl
dc.contributor.editor Cardinal, Linda pl
dc.contributor.editor Dvorakova, Vladimira pl
dc.date.accessioned 2018-11-09T14:48:40Z
dc.date.available 2018-11-09T14:48:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2363-4774 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59911
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title How to win the Brussels game? : explaining the European Parliament's success under the co-decision pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-144 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest identyfikacja warunków i technik negocjacyjnych, które wpływają na sukces poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej. W pierwszym kroku postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na skuteczność postulatów PE. Następnie zweryfikowano je za pomocą regresji logistycznej. Analiza empiryczna wykazała, że jeśli Parlament Europejski chce zwiększyć skuteczność swoich poprawek w zwykłej procedurze ustawodawczej, powinien podejmować siedem działań. Po pierwsze, łączyć kilka projektów w pakiet. Po drugie, formułować swoje postulaty w taki sposób, aby uzyskać dla nich poparcie ze strony Komisji. Po trzecie, negocjować projekty legislacyjne w trialogach. Po czwarte, prezentować w negocjacjach spójne stanowisko, czyli zgłaszać poprawki popierane przez znaczną większość posłów. Po piąte, przeciągać negocjacje na okres bliski końca kadencji PE. Po szóste, desygnować na sprawozdawcę projektu posła, który pochodzi z kraju pełniącego w tym samym czasie funkcję prezydencji w Radzie. Po siódme, prowadzić negocjacje z Radą w okresie, gdy państwo pełniące prezydencję jest bardzo zapracowane. pl
dc.abstract.en The purpose of the article is to identify the conditions that affect the success of the European Parliament’s amendments in the ordinary legislative procedure. In the first step, hypotheses were delineated predicting the impact of specific factors on the effectiveness of EP demands. Subsequently, they were verified using the logistic regression. The results revealed that the EP is more likely to be successful in this procedure if it applies the following negotiation techniques. First, it bundles several legislative proposals in one package. Second, it persuades the European Commission to support its amendments. Third, it negotiates the legislative proposals in trilogues. Fourth, it is cohesive during negotiations. Fifth, it prolongs negotiations with the Council until the end of parliamentary term. Sixth, it designates a rapporteur from a country acting at the same time as the Council Presidency. Seventh, it negotiates with the Council when the Presidency legislative workload is high. pl
dc.subject.pl prawodawstwo UE pl
dc.subject.pl Parlament Europejski pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl zwykła procedura ustawodawcza pl
dc.subject.pl sukces poprawek Parlamentu Europejskiego pl
dc.subject.en EU legislation pl
dc.subject.en European Parliament pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en ordinary legislative procedure pl
dc.subject.en success of EP amendments pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.1515/wps-2018-0005 pl
dc.identifier.eissn 2363-4782 pl
dc.title.journal World Political Science pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Kirpsza, Adam: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project DEC-2013/09/N/HS5/04266 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.scopuswos.indexing tak pl
dc.scopuswos.indexing tak pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)