Jagiellonian University Repository

"Upór Cieniów" : śmierć Innego w poezji Mieczysława Jastruna

pcg.skipToMenu

"Upór Cieniów" : śmierć Innego w poezji Mieczysława Jastruna

Show full item record

dc.contributor.author Kosturek, Joanna [USOS59450] pl
dc.contributor.editor Kulczyńska-Kruk, Joanna [USOS44390] pl
dc.contributor.editor Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.date.accessioned 2018-11-07T11:40:56Z
dc.date.available 2018-11-07T11:40:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-464-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59620
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Upór Cieniów" : śmierć Innego w poezji Mieczysława Jastruna pl
dc.title.alternative "Upór Cieniów" [The Perseverance of the Shades] : the death of the Other in the poetry of Mieczysław Jastrun pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 119-146 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Poetyckie prowincje i peryferie : Jerzy Harasymowicz i inni, dn. 11.11.2013 r., Kraków pl
dc.subject.en Mieczysław Jastrun pl
dc.subject.en death pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en the deceased pl
dc.subject.en to remember pl
dc.subject.en to rescue pl
dc.subject.en image pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788376384641.08 pl
dc.title.container Poetyckie prowincje i peryferie : Jerzy Harasymowicz i inni pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa