Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

"Upór Cieniów" : śmierć Innego w poezji Mieczysława JastrunaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Kulczyńska-Kruk Joanna
Kosturek Joanna
Ligęza Wojciech
Próchnicki Włodzimierz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Kulczyńska-Kruk Joanna
Kosturek Joanna
Ligęza Wojciech
Próchnicki Włodzimierz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Kulczyńska-Kruk Joanna
Kosturek Joanna
Ligęza Wojciech
Próchnicki Włodzimierz