Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Chemerin regulation and role in host defenseAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Zabel, Brian A.
Kwitniewski Mateusz
Banaś Magdalena
Zabiegło Katarzyna
Murzyn Krzysztof
Cichy Joanna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zabel, Brian A.
Kwitniewski Mateusz
Banaś Magdalena
Zabiegło Katarzyna
Murzyn Krzysztof
Cichy Joanna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zabel, Brian A.
Kwitniewski Mateusz
Banaś Magdalena
Zabiegło Katarzyna
Murzyn Krzysztof
Cichy Joanna