Jagiellonian University Repository

Birla mandir : współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

Birla mandir : współczesne hinduistyczne kompleksy ...

Show full item record

dc.contributor.author Kudelska, Marta [SAP11014054] pl
dc.contributor.author Staszczyk, Agnieszka [SAP14001451] pl
dc.contributor.author Świerzowska, Agata [SAP11017770] pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:56:42Z
dc.date.available 2015-04-28T09:56:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5943
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Birla mandir : współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji pl
dc.title.alternative Birla mandirs : the contemporary Hindu complexes as an example of modernization by going back to tradition pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-53 pl
dc.description.additional Streszcz. ang., pol. Bibliogr. s. 52-53 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/51fbeccb-27c0-4cd0-8e1d-6ccb913859f5 pl
dc.abstract.pl Birlowie to majętna i znana ze swej działalności filantropijnej rodzina indyjskich potentatów przemysłowych, którzy wspierają rozwój technologii, medycyny i szkolnictwa. Wśród sponsorowanych przez nich obiektów istotne miejsce zajmują kompleksy świątynne, znane powszechnie pod nazwą „Birla Mandir”. Do tej pory na terenie całych Indii Birlowie ufundowali ich ponad czterdzieści. Świątynie te stanowią nieprzebrane źródło wiedzy na temat współczesnych relacji społeczno-politycznych, zmian kulturowych w Indiach oraz postaw religijnych społeczeństwa. Ze względu na to, że omawiane budowle są umieszczane w konkretnej sytuacji społecznej i politycznej, można przypuszczać, że fundowanie miejsc kultu przez jedną z najbardziej wpływowych rodzin indyjskich może być związane z chęcią umocnienia ich potęgi w narodzie indyjskim (w wymiarze zarówno politycznym, jak i religijnym). Artykuł ukazuje kierunki badań i analiz materiału zebranego w czasie pierwszych badań terenowych w Indiach przeprowadzonych w lutym i marcu 2014 roku. pl
dc.abstract.en The Birla family is well known for its riches and philanthropic activities. The Birlas are industrial magnates and corporate leaders who contribute to technological development, medicine and education. Among the objects and facilities founded and financed by the family are the temple complexes commonly known as “Birla Mandirs”. Today there are over forty of them and they are situated in various places all over India. The Birla temple complexes are an inexhaustible source of knowledge on contemporary India with reference to social and political relations, cultural changes and the various religious attitudes of the society. Since these buildings are located within a specific social and political framework, it may be assumed that the construction of such places of worship by one of the most powerful families in India may be somehow related to the family intent of strengthening its position within the Indian hierarchy (in a political and religious sense). The article presents the lines of research and analysis of the material collected during the initial field research conducted in India in February and March 2014. pl
dc.subject.pl Birla mandir pl
dc.subject.pl Bhagawadgita pl
dc.subject.pl duchowość uniwersalna pl
dc.subject.pl filantropia pl
dc.subject.pl Gandhi pl
dc.subject.pl inkluzywizm pl
dc.subject.pl Malaviya pl
dc.subject.pl marwari pl
dc.subject.pl modernizacja pl
dc.subject.pl świątynia hinduistyczna pl
dc.subject.pl tolerancja pl
dc.subject.pl Weda pl
dc.subject.en Bhagavadgita pl
dc.subject.en Birla mandir pl
dc.subject.en brahman pl
dc.subject.en Gandhi pl
dc.subject.en Hindu temple pl
dc.subject.en inclusivism pl
dc.subject.en Malaviya pl
dc.subject.en marwari pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en philanthropy pl
dc.subject.en tolerance pl
dc.subject.en universal spirituality pl
dc.subject.en Veda pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 2,2 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)