Jagiellonian University Repository

Konstytucyjne spory kompetencyjne : wybrane zagadnienia teoretyczne

pcg.skipToMenu

Konstytucyjne spory kompetencyjne : wybrane zagadnienia teoretyczne

Show full item record

dc.contributor.author Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:31:00Z
dc.date.available 2015-04-28T09:31:00Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2082-1212 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5935
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Konstytucyjne spory kompetencyjne : wybrane zagadnienia teoretyczne pl
dc.title.alternative Constitutional disputes over autority : selected theoretical problems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-85 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/18/ppk1805.pdf pl
dc.subject.pl sądownictwo konstytucyjne; spory kompetencyjne pl
dc.subject.en constitutional judiciary; conflikt of competence pl
dc.description.number 2 (18) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15804/ppk.2014.02.05 pl
dc.title.journal Przegląd Prawa Konstytucyjnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska