Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Społeczeństwo a cenzura (na marginesie protestów społecznych w PRL)

Społeczeństwo a cenzura (na marginesie protestów ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Jaśko, Krzysztof [SAP11116514] pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-11-02T08:28:44Z
dc.date.available 2018-11-02T08:28:44Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-233-1927-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-1927-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59247
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Społeczeństwo a cenzura (na marginesie protestów społecznych w PRL) pl
dc.title.alternative Society and censorship (with regard to social protests in Polish People's Republic) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydaw. UJ pl
dc.description.physical 344-348 pl
dc.description.additional Tekst dostępny również w: "Zjazd absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ z okazji 30-lecia utworzenia kierunku i jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej profesor Wandy Pindlowej, 26 listopada 2004" (Kraków : IINiB UJ, 2004), ISBN 83-921593-0-6 pl
dc.abstract.pl Dostęp społeczeństwa do wolnego słowa przez cały okres istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, był ograniczony przez działania instytucji cenzury. Podczas protestów społecznych, które miały miejsce w PRL co kilka lub kilkanaście lat, niezmiennie powracał postulat zlikwidowania cenzury. Pierwsze poważne ograniczenie działalności organów cenzorskich nastąpiło dopiero w wyniku Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Ostateczne zwycięstwo nad cenzurą nastąpiło jednak dopiero w 1990 r pl
dc.abstract.en Access to free literature, over the period of Polish People's Republic, was restricted by the activities of the institution of censorship. During social protests, which used to happen in that period every several years, demands to suppress censorship were always expressed. The first considerable limitation of activities of its organs resulted from the August Agreements in 1980. But we had to wait for the definitive defeat of censorship till 1990. pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139; 1274 pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ISSN 1230-7025; z. 10 pl
dc.title.container Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach