Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O asymilacji staro-cerkiewno-słowiańskich kontynuantów "*tj", "*dj" w języku piśmiennictwa staroruskiego

O asymilacji staro-cerkiewno-słowiańskich kontynuantów ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach