Jagiellonian University Repository

Proste badania webometryczne : zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich

pcg.skipToMenu

Proste badania webometryczne : zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich

Show full item record

dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.contributor.editor Kocój, Maria [SAP11007331] pl
dc.date.accessioned 2018-10-31T10:15:23Z
dc.date.available 2018-10-31T10:15:23Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-233-1927-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-1927-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/59135
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Proste badania webometryczne : zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich pl
dc.title.alternative Simple webometric research : foreign links to polish university libraries pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydaw. UJ pl
dc.description.physical 154-158 pl
dc.description.additional Na publ. red. podp. jako: Maria Kocójowa. Tekst dostępny również w: "Zjazd absolwentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ z okazji 30-lecia utworzenia kierunku i jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej profesor Wandy Pindlowej, 26 listopada 2004" (Kraków : IINiB UJ, 2004), ISBN 83-921593-0-6. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Wykonano w 2004 r. proste badania webometryczne zmierzające do ustalenia, jakie zagraniczne strony i serwisy WWW zamieszczają odnośniki do serwisów WWW polskich bibliotek uniwersyteckich. Starano się także w sposób ogólny wskazać podstawowe zastosowania wniosków płynących z tego typu badań oraz określić w przybliżeniu podstawowe, potencjalne kierunki "napływu" użytkowników spoza Polski do zasobów WWW czterech polskich uniwersytetów. pl
dc.abstract.en The author conducted (in 2004) a simple research aimed at finding out which foreign Web sites offer links to Polish university libraries' Web sites. He tries to indicate general application of such research findings and define basic, potential "roads" leading from foreign sites to the Web resources of 4 Polish university libraries. pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139; 1274 pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ISSN 1230-7025; z. 10 pl
dc.title.container Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 180 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych