Jagiellonian University Repository

Tworzenie prawa w warunkach braku otwartej konkurencji o obsadzenie roli dysponenta (model niedemokratyczny)

pcg.skipToMenu

Tworzenie prawa w warunkach braku otwartej konkurencji o obsadzenie roli dysponenta (model niedemokratyczny)

Show full item record

dc.contributor.author Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.editor Chmielnicki, Paweł pl
dc.date.accessioned 2015-04-28T06:44:37Z
dc.date.available 2015-04-28T06:44:37Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-278-0436-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5909
dc.language pol pl
dc.title Tworzenie prawa w warunkach braku otwartej konkurencji o obsadzenie roli dysponenta (model niedemokratyczny) pl
dc.title.alternative Creation of law in the absence of an open competition for the assignment of the role of the trustee (undemocratic model) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : LexisNexis pl
dc.description.physical 245-260 pl
dc.description.series Podręczniki LexisNexis : teoria państwa i prawa, filozofia pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-278-0437-2 (ePUB) pl
dc.identifier.eisbn 978-83-278-0438-9 (ePDF) pl
dc.title.container Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)