Jagiellonian University Repository

Polemika muzułmańsko-chrześcijańska na podstawie korespondencji przypisywanej kalifowi Umajjadzkiemu 'Umarowi II († 720) i cesarzowi bizantyjskiemu Leonowi III († 741)

Polemika muzułmańsko-chrześcijańska na podstawie ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska