Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Extracellular matrix surface network is associated ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biologii Not affiliated
Pilarska Maria
Popielarska-Konieczna Marzena
Ślesak Halina
Kozieradzka-Kiszkurno, Małgorzata
Góralski Grzegorz
Konieczny Robert
Bohdanowicz, Jerzy
Kuta Elżbieta

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biologii
Pilarska Maria
Popielarska-Konieczna Marzena
Ślesak Halina
Kozieradzka-Kiszkurno, Małgorzata
Góralski Grzegorz
Konieczny Robert
Bohdanowicz, Jerzy
Kuta Elżbieta

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biologii
Pilarska Maria
Popielarska-Konieczna Marzena
Ślesak Halina
Kozieradzka-Kiszkurno, Małgorzata
Góralski Grzegorz
Konieczny Robert
Bohdanowicz, Jerzy
Kuta Elżbieta