Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Bio-(hagio) grafia Hanny MalewskiejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Głąb, Anna
Krytowska Michalina

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Głąb, Anna
Krytowska Michalina

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Głąb, Anna
Krytowska Michalina