Jagiellonian University Repository

Europartie jako rzecznicy (nie-)reprezentowania interesów politycznych w UE oraz ich wpływ na (dez-)integrację europejską

Europartie jako rzecznicy (nie-)reprezentowania ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska