Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Matematyka w sztuce : anamorfoza

Matematyka w sztuce : anamorfoza

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Pałka, Ada [USOS14374] pl
dc.date.accessioned 2014-08-21T06:57:08Z
dc.date.available 2014-08-21T06:57:08Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/588
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Matematyka w sztuce : anamorfoza pl
dc.title.alternative Mathematics in art : anamorphosis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 89-92 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 92-93 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/scisle/5_Zeszyty_Scisle_nr_5_ONLINE_2012.pdf#page=89 pl
dc.abstract.pl W malarstwie anamorfoza oznacza wynaturzone rzutowanie albo zdeformowane przedstawienie kilku obrazów na płaszczyźnie, które jednak z pewnego punktu obserwacji okazuje się regularne i wykonane według właściwych proporcji. Nasuwają się pytania: Jaka zasada geometryczna opisuje te przekształcenia? Jak je sklasyfikować? Czy owe sztuczki perspektywiczne mają zastosowanie we współczesnym świecie? Na te oraz wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć matematyka, ukazując kolejny ścisły związek między nią a sztuką. pl
dc.abstract.en In painting, anamorphosis means a representation of images distorted at the surface, which from a certain point of view turn out to be regular and made according to proper proportions. Questions arise: which geometric rules describe these transformations and how to classify them? Do those perspective tricks have practical use? Descriptive and analytic geometry tries to answer these and many other questions and shows another close connection between mathematics and art. pl
dc.description.number 5 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-03 pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.pbn.affiliation USOS14374:UJ.WMI; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 1


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska