Jagiellonian University Repository

Podejście "governance" w polityce publicznej jako inspiracje dla uczenia się współdziałania dorosłych : przykład gdańskiej polityki migracyjnej

Podejście "governance" w polityce publicznej jako ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska