Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podejście "governance" w polityce publicznej jako inspiracje dla uczenia się współdziałania dorosłych : przykład gdańskiej polityki migracyjnej

Podejście "governance" w polityce publicznej jako ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska