Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Madame Chiang Kai-shek : a century of Chinese history

Madame Chiang Kai-shek : a century of Chinese history

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Paquet, Philippe pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T14:16:49Z
dc.date.available 2015-04-27T14:16:49Z
dc.date.created 2010 pl
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5884
dc.language pol pl
dc.title.alternative Madame Chiang Kai-shek : a century of Chinese history pl
dc.type JournalArticle pl
dc.pubinfo Paris : Gallimard pl
dc.description.physical 138-144 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111174/edition/96460/content pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 1 (225) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.original Madame Chiang Kai-shek : un siécle d'histoire de la Chine pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.contributor.reviewer Polit, Jakub [SAP11015076] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach