Jagiellonian University Repository

The Iranian intelligentsia and the constitutional revolution (1906-1911)

pcg.skipToMenu

The Iranian intelligentsia and the constitutional revolution (1906-1911)

Show full item record

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.date.accessioned 2018-10-26T12:19:59Z
dc.date.available 2018-10-26T12:19:59Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58849
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The Iranian intelligentsia and the constitutional revolution (1906-1911) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 295-312 pl
dc.description.number 2/1 (10/1) pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 132 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa