Jagiellonian University Repository

W trosce o życie : filozofia, psychologia i pedagogika ochrony i poczucia sensu życia : ujęcie integralne na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

pcg.skipToMenu

W trosce o życie : filozofia, psychologia i pedagogika ochrony i poczucia sensu życia : ujęcie integralne na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Show full item record

dc.contributor.author Barłóg, Mateusz [USOS238237] pl
dc.contributor.author Stradomska, Marlena pl
dc.date.accessioned 2018-10-26T11:00:54Z
dc.date.available 2018-10-26T11:00:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58823
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title W trosce o życie : filozofia, psychologia i pedagogika ochrony i poczucia sensu życia : ujęcie integralne na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego pl
dc.title.alternative The protect of life : philosophy, psychology and pedagogy of protection and sense of life : an integral approach on the example of the activity of the Polish Suicidological Society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 251-262 pl
dc.identifier.weblink http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2018-1-18Barlog.pdf pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 33 pl
dc.identifier.eissn 2082-7067 pl
dc.title.journal Fides et Ratio pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska