Jagiellonian University Repository

Nowa ekonomia cyfrowa? : aby wszystko pozostało tak jak jest, należy wszystko zmienić

pcg.skipToMenu

Nowa ekonomia cyfrowa? : aby wszystko pozostało tak jak jest, należy wszystko zmienić

Show full item record

dc.contributor.author Andó, Salvo [USOS121329] pl
dc.date.accessioned 2018-10-26T10:30:05Z
dc.date.available 2018-10-26T10:30:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1734- 3801 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58817
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nowa ekonomia cyfrowa? : aby wszystko pozostało tak jak jest, należy wszystko zmienić pl
dc.title.alternative The new digital economy? : If we want things to stay as they are, things will have to change pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-36 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 34-35 pl
dc.identifier.weblink http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/02_Salvo-Ando.pdf pl
dc.abstract.pl Internet to rodzaj cyfrowego fetyszu dla różnego rodzaju fantazji i działań politycznych. To medium demokratyczne, poza jakąkolwiek logiką rynkową, oparte na konkretyzacji daru anty-utylitarystycznego Maussa. Wraz z ewolucją i sukcesem Internetu logiki rynku stały się częścią świata cyfrowego. Zdaniem wielu autorów koncepcja ekonomii darów mogłaby współistnieć z gospodarką rynkową. Gospodarka moralna opisuje zbiór norm społecznych, wpływa na wzajemne zrozumienie, poszanowanie praw i interesów uczestników. W rzeczywistości to, co wydaje się być nową gospodarką, to ewolucja kapitalizmu postindustrialnego, nowy model biznesowy, który utrwala stare równowagi ekonomiczne. Internet okazuje się być miejscem, w którym firmy dają bezpłatnie surowe produkty oraz platformy, a użytkownicy korzystają z nich za darmo, przynosząc wartość treściom i samym firmom. Ten nowy model zakłada analizę strategii produkcji i mechanizmów zysku ekonomicznego. Produkcja przeniosła się z fabryki do przedsiębiorstw, zaś produkcja społeczna jest teraz nowym modelem organizacyjnym. pl
dc.abstract.en Internet has assumed, and still assumes, the role of a digital fetish. A network which projects all sorts of fantasies and hopes about political actions. A truly democratic opportunity, beyond any commercial logic, founded on the concretization of Mauss’s anti-utilitarian gift. With internet’s evolution and success, the principles and logic of the market have joined the web. Such evolution induced many authors to conceive an economy model where the gift economy and the gain economy could coexist together. A moral economy that describes a set of social norms and mutual understanding respectful of the rights and interests of the participants. What would appears as a new economy model is rather an evolution of post-industrial capitalism. A new business model has perpetuated the old economic equilibrium. The internet is an environment where the companies give away raw products and platforms and the users use them for free, add value and worth to the contents and to the companies themselves. This new business model entails an analysis of the relationship between production strategies and mechanisms about economic profit. Production has moved from the factory to society and social production is the new organizational model. pl
dc.subject.pl ekonomia cyfrowa pl
dc.subject.pl ekonomia moralna pl
dc.subject.pl produkcja społeczna pl
dc.subject.pl internet pl
dc.subject.pl free labour pl
dc.subject.pl praca niematerialna pl
dc.subject.en digital economy pl
dc.subject.en moral economy pl
dc.subject.en social production pl
dc.subject.en internet pl
dc.subject.en free labor pl
dc.subject.en immaterial work pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2450-081X pl
dc.title.journal Media, Kultura, Komunikacja Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-12 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska