Jagiellonian University Repository

Nowa ekonomia cyfrowa? : aby wszystko pozostało tak jak jest, należy wszystko zmienić

pcg.skipToMenu

Nowa ekonomia cyfrowa? : aby wszystko pozostało tak jak jest, należy wszystko zmienić

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska