Jagiellonian University Repository

New spectroscopy of multiple stars RR Lyncis and HT Virginis

pcg.skipToMenu

New spectroscopy of multiple stars RR Lyncis and HT Virginis

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych