Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T16:39:44Z
dc.date.available 2018-10-25T16:39:44Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61464-29-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58730
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki pl
dc.title.alternative Scholarly communication in digital environment : global digital library in e-Research pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo SBP pl
dc.description.physical 284 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2350 pl
dc.description.series Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 112 pl
dc.description.publication 26,8 pl
dc.contributor.institution Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pl
dc.date.accession 2019-01-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska