Jagiellonian University Repository

Chrześcijanie w Syrii i Libanie : zmiany statystyczne w XX wieku

Chrześcijanie w Syrii i Libanie : zmiany statystyczne ...

Show full item record

dc.contributor.author Kościelniak, Krzysztof [SAP11019526] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T12:46:07Z
dc.date.available 2018-10-25T12:46:07Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0867-8294 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58700
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Chrześcijanie w Syrii i Libanie : zmiany statystyczne w XX wieku pl
dc.title.alternative Christians in Syria and Lebanon : the statistical changes in the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-84 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/1380/1276 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie (Syria i Liban). pl
dc.subject.pl chrześcijanie pl
dc.subject.pl Syria pl
dc.subject.pl Liban pl
dc.subject.pl XX wiek pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.15633/fhc.1380 pl
dc.identifier.eissn 2391-6702 pl
dc.title.journal Folia Historica Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-22 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska