Jagiellonian University Repository

Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie : implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych

pcg.skipToMenu

Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie : implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych

Show full item record

dc.contributor.author Koszowska, Ewa [SAP11010996] pl
dc.contributor.author Wolska, Anna [SAP11010835] pl
dc.contributor.author Zuchiewicz, Witold pl
dc.contributor.author Cuong, Nguyen Quoc pl
dc.contributor.author Pécskay, Zoltan pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T12:22:40Z
dc.date.available 2018-10-25T12:22:40Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0033-2151 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58688
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie : implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych pl
dc.title.alternative Late Tertiary basalts in the Dien Bien Phu Basin, NW Vietnam:some tectonic implications of petrological studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 841-850 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 850 pl
dc.identifier.weblink https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/14022 pl
dc.subject.en petrography pl
dc.subject.en geochemistry pl
dc.subject.en within-plate basalts pl
dc.subject.en Late Tertiary pl
dc.subject.en Dien Bien Phu fault pl
dc.subject.en Vietnam pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 10 pl
dc.identifier.eissn 2299-002X pl
dc.title.journal Przegląd Geologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-23 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa