Jagiellonian University Repository

Les recherches de linguistique romane en Pologne au début du XXIe siècle

Les recherches de linguistique romane en Pologne au ...

Show full item record

dc.contributor.author Świątkowska, Marcela [SAP11005359] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T11:45:24Z
dc.date.available 2018-10-25T11:45:24Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58680
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Les recherches de linguistique romane en Pologne au début du XXIe siècle pl
dc.title.alternative Research in Romance linguistics in Poland at the beginning of the XXI century pl
dc.title.alternative Językoznawstwo romańskie w Polsce na początku XXI wieku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-10 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 9 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia zakres i metodologię badań językoznawstwa romańskiego w Polsce na początku XXI wieku. Pewien ogląd na stan i tendencje w tych badaniach daje panorama artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie, a będących pokłosiem Spotkania Językoznawców Romanistów w Polsce, jakie odbyło się pod koniec listopada 2010 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie to jest w pewnym sensie wskrzeszeniem dawnej, prawie już zapomnianej tradycji regularnych spotkań językoznawców romanistów polskich. pl
dc.abstract.en The article presents the scope and methodology of research of the Romance linguistics in Poland at the beginning of the XXI century. A certain review of the state and the tendencies in that research are featured in an array of articles published within this volume; and at the same time being a result of the Meeting of the Romance Linguists in Poland that took place at the end of November 2010 at the Jagiellonian University in Krakow. This Meeting in a way represents a revival of the old already almost forgotten tradition of regular meetings of Polish Romance Linguists. pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,26 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.11.001.0069 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych