Jagiellonian University Repository

Sur les traces de Boy : Julian Rogoziński, traducteur de Proust

pcg.skipToMenu

Sur les traces de Boy : Julian Rogoziński, traducteur de Proust

Show full item record

dc.contributor.author Górnikiewicz, Joanna [SAP11016942] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T11:41:17Z
dc.date.available 2018-10-25T11:41:17Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58678
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sur les traces de Boy : Julian Rogoziński, traducteur de Proust pl
dc.title.alternative In the footsteps of Boy-Żeleński : Julian Rogoziński, translator of Marcel Proust pl
dc.title.alternative W ślady Boya : Julian Rogoziński, tłumacz Prousta pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 154-166 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 164-166 pl
dc.abstract.pl Najsłynniejszy polski tłumacz literatury francuskiej Tadeusz Boy-Żeleński przełożył w latach 1936-1939 cykl powieściowy W poszukiwaniu straconego czasu. Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił wydanie dwóch ostatnich części. Autor przekładu zginął rozstrzelany przez Niemców w 1941 roku, a rękopisy niewydanych tomów spłonęły w warszawskim mieszkaniu tłumacza podczas Powstania Warszawskiego. W niniejszym artykule autorka przybliża sylwetkę następcy Boya – Juliana Rogozińskiego, autora pierwszego opublikowanego przekładu Czasu odnalezionego, siódmego tomu najsłynniejszej powieści Marcela Prousta. pl
dc.abstract.en Between 1936 and 1939, Poland’s most famous translator of French literature, Tadeusz Boy-Żeleński, translated Proust’s cycle of novels, Remembrance of Things Past. Alas, the outbreak of WWII prevented the publication of Boy’s translation of the last two volumes. In 1941 Boy was executed by the Nazis, and in 1944 his unpublished volumes were destroyed by fire during the Warsaw insurrection. In this paper, the author introduces Boy’s successor, Julian Rogoziński, author of the first published translation into Polish of Time Regained, the final volume of Proust’s novel. pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,02 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.11.018.0086 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych