Jagiellonian University Repository

SALT long-slit spectroscopy of LBQS 2113-4538 : variability of the Mg II and Fe II component

pcg.skipToMenu

SALT long-slit spectroscopy of LBQS 2113-4538 : variability of the Mg II and Fe II component

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa