Jagiellonian University Repository

Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

pcg.skipToMenu

Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

Show full item record

dc.contributor.author Bułat, Barbara [SAP12012761] pl
dc.date.accessioned 2018-10-25T07:17:30Z
dc.date.available 2018-10-25T07:17:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58643
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wyszukiwanie informacji w pracy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej pl
dc.title.alternative Methods of information searching used by the Reference Section at the Jagiellonian Library pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [16] pl
dc.description.additional Artykuł powstał na podstawie wystąpienia wygłoszonego podczas seminarium "II Warsztat Pracy Infobrokera", które odbyło się 29.05.2017 r. w Krakowie pl
dc.identifier.weblink https://www.spi.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Bułat-2017-Wyszukiwanie-informacji-w-pracy-SIN-BJ.pdf pl
dc.abstract.pl Sekcja Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej istnieje od 1951 r. Jedną ze sfer jej działalności jest działalność informacyjna, w tym odpowiadanie na zapytania bibliograficzne, rzeczowe, katalogowe, zadane osobiście, e-mailowo, listownie, telefonicznie. W artykule przedstawiono 7 przykładów autentycznych zapytań, skierowanych do Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej w ciągu ostatnich 3 lat. Dla każdego opisano sposób odpowiadania ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyszukiwania potrzebnych informacji. Wykorzystane w tym procesie źródła informacji (katalogi biblioteczne, bazy danych, księgozbiór drukowany Biblioteki Jagiellońskiej, księgozbiory cyfrowe) przedstawiono dokładniej w zakończeniu. pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl Sekcja Informacji Naukowej pl
dc.subject.pl działalność informacyjna bibliotek pl
dc.subject.pl wyszukiwanie informacji pl
dc.subject.pl źródła informacji pl
dc.subject.en Jagiellonian Library pl
dc.subject.en Reference Section pl
dc.subject.en information sources pl
dc.subject.en information retrieval pl
dc.contributor.institution Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji pl
dc.date.accession 2018-10-25 pl
dc.participation Bułat, Barbara: 100%; pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska