Jagiellonian University Repository

Heavy baryon decay widths in the large N_{c} limit in chiral theory

pcg.skipToMenu

Heavy baryon decay widths in the large N_{c} limit in chiral theory

Show full item record

dc.contributor.author Praszałowicz, Michał [SAP11009404] pl
dc.date.accessioned 2018-10-24T13:31:04Z
dc.date.available 2018-10-24T13:31:04Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1434-6044 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58627
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Heavy baryon decay widths in the large N_{c} limit in chiral theory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.number 8 pl
dc.identifier.doi 10.1140/epjc/s10052-018-6173-6 pl
dc.identifier.eissn 1434-6052 pl
dc.title.journal The European Physical Journal. C, Particles and Fields pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 690 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa