Jagiellonian University Repository

Threshold resummation for hadronic collisions with three particles in the final state

Threshold resummation for hadronic collisions with ...

Show full item record

dc.contributor.author Kulesza, Anna pl
dc.contributor.author Motyka, Leszek [SAP11017044] pl
dc.contributor.author Stebel, Tomasz [USOS79213] pl
dc.contributor.author Theeuwes, Vincent pl
dc.date.accessioned 2018-10-24T13:18:45Z
dc.date.available 2018-10-24T13:18:45Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58625
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Threshold resummation for hadronic collisions with three particles in the final state pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 235 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.22323/1.235.0042 pl
dc.identifier.eissn 1824-8039 pl
dc.title.journal POS Proceedings of Science pl
dc.title.volume 12th International Symposium on Radiative Corrections (Radcor 2015) and LoopFest XIV (Radiative Corrections for the LHC and Future Colliders) (RADCOR2015) pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 12th International Symposium on Radiative Corrections (Radcor 2015) and LoopFest XIV (Radiative Corrections for the LHC and Future Colliders); 2015-06-15; 2015-06-19; Los Angeles; USA; ; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.identifier.articleid 042 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa