Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Improving predictions for associated t\bar{t} H production at the LHC : soft gluon resummation through NNLL accuracy

Improving predictions for associated t\bar{t} H ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa