Jagiellonian University Repository

Szara literatura jako źródło informacji biznesowej : zarys problematyki

pcg.skipToMenu

Szara literatura jako źródło informacji biznesowej : zarys problematyki

Show full item record

dc.contributor.author Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.date.accessioned 2018-10-24T07:09:19Z
dc.date.available 2018-10-24T07:09:19Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58582
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Szara literatura jako źródło informacji biznesowej : zarys problematyki pl
dc.title.alternative Gray literature as a source of business information : an outline of the issues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-4] pl
dc.identifier.weblink http://www.ebib.pl/2002/40/ pl
dc.description.number 11 (40) pl
dc.identifier.eissn 1507-7187 pl
dc.title.journal Biuletyn EBIB pl
dc.title.volume Informacja biznesowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-22 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa