Jagiellonian University Repository

Metoda delficka w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa w XXI wieku

Metoda delficka w badaniach nauki o informacji i ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska