Jagiellonian University Repository

Model wzrostu gospodarczego z publicznym kapitałem rzeczowym i opóźnieniem inwestycyjnym

pcg.skipToMenu

Model wzrostu gospodarczego z publicznym kapitałem rzeczowym i opóźnieniem inwestycyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Krawiec, Adam [SAP11014794] pl
dc.contributor.editor Jurek, Witold pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T12:08:49Z
dc.date.available 2015-04-27T12:08:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7417-806-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5856
dc.language pol pl
dc.title Model wzrostu gospodarczego z publicznym kapitałem rzeczowym i opóźnieniem inwestycyjnym pl
dc.title.alternative A model of economic growth with public capital assets and an investment delay pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego pl
dc.description.physical 113-123 pl
dc.abstract.pl W pracy rozważany jest model wzrostu gospodarczego z neoklasyczną funkcją produkcji, w której występują dwa czynniki wytwórcze: prywatny kapitał rzeczowy i publiczny kapitał rzeczowy. Dla publicznego kapitału rzeczowego występuje efekt przepełnienia, tzn. im większy jest zasób publicznego kapitału rzeczowego w stosunku do prywatnego kapitału rzeczowego, tym mniej jest on użyteczny w produkcji. W analizie dynamiki akumulacji kapitału rzeczowego (prywatnego i publicznego), za Tinbergenem i Kaleckim uwzględniono opóźnienie pomiędzy rozpoczęciem inwestycji a ich zakończeniem. Do opisu modeli z opóźnieniem inwestycyjnym wykorzystano równania różniczkowe z opóźnionym argumentem pierwszego rzędu o stałych współczynnikach. Do analizy tych równań, które najczęściej są nieliniowe, zastosowano jakościowe metody analizy równań różniczkowych, jak i metody numeryczne. Z punktu widzenia teorii wzrostu gospodarczego szczególnie interesująca jest możliwość wystąpienia cykli wzrostu. Jedną z dróg prowadzących do cyklicznego zachowania w modelach są mechanizmy bifurkacyjne. W pracy, która jest kontynuacją wcześniejszych badań autora rozważany jest model wzrostu gospodarczego z publicznym kapitałem rzeczowym i z opóźnieniem inwestycyjnym. Zbadano dynamikę tego modelu w pobliżu stanów równowagi oraz wykazano, że istnieje w tym modelu cykliczne zachowanie zależne od wielkości opóźnienia inwestycyjnego. pl
dc.abstract.en This paper considers an economic growth model having a neoclassical production function with two inputs: private physical capital and public physical capital. There is a congestion effect regarding the public physical capital; the increasing ratio of private capital to public capital leads to the decreasing of utility of public capital in production. In this model of economic growth with private and public capital, in a similar way as Tinbergen and Kalecki, a delay is introduced between the commencement of investment and its ending. These kinds of models with time delay are described using delay differential equations. In these models the past values of variable in time t − θ has an influence on the current value of this variable in time t. In this paper the dynamics of an economic growth model with private and public capital and an investment delay is studied. It is shown (numerically) that both stable and unstable critical points exist. It is also demonstrated that there is the possibility of cyclic behaviour, which depends on the time delay parameter. pl
dc.subject.pl wzrost gospodarczy pl
dc.subject.pl publiczny kapitał rzeczowy pl
dc.subject.pl opóźnienie inwestycyjne pl
dc.subject.pl równania różniczkowe z opóźnionym argumentem pl
dc.subject.en economic growth pl
dc.subject.en public physical capital pl
dc.subject.en investment delay pl
dc.subject.en delay differential equations pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : rozważania ogólne, modele pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)