Jagiellonian University Repository

Czy Azja Wschodnia jest gotowa na wspólną walutę?

pcg.skipToMenu

Czy Azja Wschodnia jest gotowa na wspólną walutę?

Show full item record

dc.contributor.author Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.editor Marszałek-Kawa, Joanna pl
dc.contributor.editor Gawłowski, Robert pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T11:42:23Z
dc.date.available 2015-04-27T11:42:23Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7780-943-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5853
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czy Azja Wschodnia jest gotowa na wspólną walutę? pl
dc.title.alternative Is East Asia ready for a common currency? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek pl
dc.description.physical 93-117 pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza integracji monetarnej (a w zasadzie finansowej i monetarnej) w Azji Wschodniej w kontekście teorii optymalnego obszaru walutowego stworzonej przez Roberta Mundella w 1961 roku. Jako mechanizm porównawczy zostanie wykorzystana strefa euro, ze względu na fakt, że to jedyny obszar, gdzie wspólna waluta istnieje, stojąc zresztą obecnie przed poważnymi wyzwaniami. W kontekście kryzysu w strefie euro integracja finansowa i monetarna w Azji Wschodniej wydaje się złym pomysłem. Co jednak jest zaskakujące, ze względu na fakt, ze kryzysy gospodarcze prowadzą zwykle do wzrostu nastrojów protekcjonistycznych w gospodarkach, Azja Wschodnia zintensyfikowała wysiłki integracyjne właśnie po azjatyckim kryzysie gospodarczym z lat 1997-1998. W artykule omawiane są korzyści i wady możliwej integracji monetarnej w Azji Wschodniej, przeprowadzona jest też próba oceny możliwych scenariuszy integracji w tym obszarze. pl
dc.abstract.en The main goal of the paper is to analyze monetary integration (or rather the financial and monetary) in East Asia in the context of the Optimum Currency Area theory created by Robert Mundell in 1961. European perspective will be used as a comparative basis, as this is the only one, where common currency exists, having a lot of troubles at the moment. In the aforementioned context (namely Euro zone crisis), financial and monetary integration in East Asia seems definitely a bad idea. What is surprising, East Asia has been integrating since the Asian Economic Crisis, what is somehow unexpected, bearing in mind that economic crises usually lead to strong protectionist resentments. Advantages and disadvantages of possible monetary integration in East Asia will be presented and prospects for the future analyzed. pl
dc.subject.pl Azja Wschodnia pl
dc.subject.pl integracja walutowa pl
dc.subject.pl ASEAN + 3 pl
dc.subject.pl integracja finansowa pl
dc.subject.pl optymalny obszar walutowy pl
dc.subject.pl integracja regionalna pl
dc.subject.en East Asia pl
dc.subject.en monetary integration pl
dc.subject.en ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three) pl
dc.subject.en financial integration pl
dc.subject.en optimum currency area pl
dc.subject.en regional integration pl
dc.description.series Biblioteka Azji i Pacyfiku pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.container W kierunku nowego ładu gospodarczego : rola Azji w XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)