Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Depingere fas est : Sebastian Piskorski jako konceptor ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Kurzej Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Kurzej Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Kurzej Michał