Jagiellonian University Repository

Językowe uwarunkowania systemów informacyjnych w zarządzaniu

Językowe uwarunkowania systemów informacyjnych w zarządzaniu

Show full item record

dc.contributor.author Flakiewicz, Wiesław pl
dc.date.accessioned 2018-10-23T05:44:45Z
dc.date.available 2018-10-23T05:44:45Z
dc.date.created 2002 pl
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58489
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Językowe uwarunkowania systemów informacyjnych w zarządzaniu pl
dc.title.alternative The linguistic conditions of the information systems in management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Warszawa : Wydaw. C. H. Beck pl
dc.description.physical 124-126 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=76 pl
dc.description.number 1 (79) pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.original Systemy informacyjne w zarządzaniu : (uwarunkowania, technologie, rodzaje) pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska