Jagiellonian University Repository

Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy

Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług ...

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2018-10-23T05:43:00Z
dc.date.available 2018-10-23T05:43:00Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58488
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy pl
dc.title.alternative Information exchange and development of professional information services in education, science and culture for the knowledge society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-110 pl
dc.description.additional Tekst znajduje się w dziale "Kronika"; relacja z IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.). Przedruk publikacji dostępny również w: "PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" nr 1 (57), 2007 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=143 pl
dc.description.number 2 (90) pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska