pcg.skipToMenu

Imperializm kulturowy internetu

 


Imperializm kulturowy internetu


Magdalena Szpunar

Spis treści


  Wstęp


Rozdział 1 Internet – pomiędzy mysterium tremendum a mysterium fascinans

  1.1. Imperializm kulturowy internetu

  1.2. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego

  1.3. Internet – nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa?


Rozdział 2 Ukryte versus widzialne. Co widać, a czego nie widać w internecie?

  2.1. Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

  2.2. Społeczeństwo spektaklu. Rola internetu w demaskowaniu zakulisowych wymiarów życia społecznego


Rozdział 3 Cyfrowa kultura nadmiaru

  3.1. Bogactwo informacji a ubóstwo uwagi w cyfrowej kulturze nadmiaru

  3.2. Internet i jego wpływ na pamięć

  3.3. Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu


Rozdział 4 Bias internetu

  4.1. Od pierwotnej do wtórnej oralności w epoce dominacji internetowego biasu

  4.2. Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie

  4.3. Mediamorfoza a rozwój i funkcjonowanie internetu


  Bibliografia

  Spis rysunków