Jagiellonian University Repository

Komunikacja lekarz - pacjent. Teoria i praktyka

pcg.skipToMenu

Komunikacja lekarz - pacjent. Teoria i praktyka

 


Komunikacja lekarz - pacjent. Teoria i praktyka


Maria Nowina Konopka

Spis treści


  Wstęp


Rozdział 1 Pojęcie i istota komunikacji

  1.1. Tradycje badawcze w nauce o komunikowaniu

  1.2. Komunikacja społeczna a komunikacja kliniczna

  1.3. Cechy procesu komunikowania

  1.4. Struktura procesu komunikowania

  1.5. Funkcje komunikowania

  1.6. Typologie aktów komunikacyjnych


Rozdział 2 Relacja lekarz – pacjent

  2.1. Wspólny obszar kompetencji komunikacyjnych

  2.2. Typologia relacji lekarz – pacjent

  2.3. Znaczenie emocji w relacjach interpersonalnych

  2.4. Rola odbiorcy w procesie komunikowania

  2.5. Przekaz jako podstawa procesu komunikowania

  2.6. Rola nadawcy w procesie komunikowania


Rozdział 3 Specyficzne sytuacje komunikacyjne

  3.1. Agresywny pacjent

  3.2. Postępowanie w sytuacjach eskalującego konfliktu

  3.3. Rozmowa z pacjentem nieśmiałym

  3.4. Nadopiekuńcza matka

  3.5. Pacjent "przyklejony" do smartfona

  3.6. Pacjent, który nie chce wyjść z gabinetu

  3.7. Sprawny system komunikacji wewnętrznej jako narzędzie służące obniżaniu emocji osób czekających w kolejce do lekarza

  3.8. System komunikacji zewnętrznej przychodni


  Zakończenie

  Bibliografia