Jagiellonian University Repository

Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym

pcg.skipToMenu

Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym

 


Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym


Teresa Sławińska

Spis treści


  Wprowadzenie


Rozdział 1 Nowy ekosystem medialny

  1.1. Prasa w nowym ekosystemie

  1.2. Zmiany społeczno-kulturowe i technologiczne jako źródła zmian ekosystemu mediów

  1.3. Mediamorfoza

  1.4. Konwergencja

  1.5. Dlaczego prasa może przetrwać?

  1.6. Elementy tworzenia strategii

  1.7. Nowy czytelnik

  1.8. Journamorfoza

  1.9. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach prasowych


Rozdział 2 Cyfryzacja prasy drukowanej we Francji w świetle raportu Jean-Marie Charona

  2.1. Od pejzażu prasy w stronę ekosystemu

  2.2. Transformacja wewnątrz francuskich przedsiębiorstw prasowych

  2.3. Nowe formy organizacji przedsiębiorstw prasowych

   2.3.1. Startupy zawartości

   2.3.2. Pure playery zawartości

  2.4. Jak połączyć różne światy w jeden ekosystem?

  2.5. Uzupełnianie się druku i cyfryzacji

  2.6. Optymalizacja produkcji drukowanej wersji gazety

  2.7. Modele redakcji

   2.7.1. Udział "amatorów"

   2.7.2. Środowisko zawodowe

   2.7.3. Dostawcy internetu

   2.7.4. Partnerstwo

  2.8. Nowe modele ekonomiczne

  2.9. Zmiana modeli funkcjonowania prasy

  2.10. Miejsce prasy w demokracji

  2.11. Konkluzje i zalecenia


Rozdział 3 Dziennik Ouest-France i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku prasy

  3.1. Rynek prasy we Francji – ogólna charakterystyka

  3.2. Uczestnicy rynku mediów: dwie grupy plurimedialne

  3.3. Prasa magazynowa

  3.4. Prasa codzienna

  3.5. Ouest-France wobec cyfryzacji

  3.6. Era cyfryzacji. Wszystko na sprzedaż – wizja patrona grupy

  3.7. Strategie rozwoju Ouest-France

  3.8. Struktura wewnętrzna przedsiębiorstwa i sposoby realizacji jego strategii

   3.8.1. Dyrekcja Rozwoju Działań Cyfrowych w grupie SIPA/Ouest-France

   3.8.2. Redakcja naczelna i dziennikarze

   3.8.3. Dyrekcja Serwisów Informatycznych w Ouest-France

   3.8.4. Ouest-France Multimédia – początek cyfryzacji w Ouest-France


  Podsumowanie

  Bibliografia