pcg.skipToMenu

Populistyczna radykalna prawica

 


Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy


Dominika Kasprowicz

Spis treści


  Lista skrótów i nazw

  Wstęp


Rozdział 1. Konceptualizacja populistycznego radykalizmu prawicowego

  1.1. Badania nad populistyczną radykalną prawicą w siatce paradygmatów

  1.2. Rdzeń programowy jako wyznacznik rodziny partii

  1.3. Ile prawicy w prawicy


Rozdział 2. Struktury organizacyjne populistycznej radykalnej prawicy

  2.1. Radykalizm vs ekstremizm populistycznej prawicy

  2.2. Struktura poparcia wyborczego

  2.3. Struktury wewnętrzne, czyli o organizacji


Rozdział 3. Status populistycznej radykalnej prawicy w systemie politycznym

  3.1. Relewancja jako miara znaczenia w systemie politycznym

  3.2. Wpływ populistycznej radykalnej prawicy na proces polityczny

  3.3. Strategie wobec radykalnej prawicy w systemie partyjnym


  Podsumowanie

  Bibliografia

Skip to the footer

Discover