Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Super-Liouville : double Liouville correspondence

Super-Liouville : double Liouville correspondence

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Hadasz, Leszek [SAP11016435] pl
dc.contributor.author Jaskólski, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T10:58:05Z
dc.date.available 2015-04-27T10:58:05Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1126-6708 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5834
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Super-Liouville : double Liouville correspondence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.en The AGT motivated relation between the tensor product of the N= 1 super-Liouville field theory with the imaginary free fermion (SL) and a certain projected tensor product of the real and the imaginary Liouville field theories (LL) is analyzed. Using conformal field theory techniques we give a complete proof of the equivalence in the NS sector. It is shown that the SL-LL correspondence is based on the equivalence of chiral objects including suitably chosen chiral structure constants of all the three Liouville theories involved. pl
dc.subject.en conformal and W symmetry pl
dc.subject.en field theories in lower dimensions pl
dc.description.volume 2014 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 3 pl
dc.identifier.doi 10.1007/JHEP05(2014)124 pl
dc.identifier.eissn 1029-8479 pl
dc.title.journal The Journal of High Energy Physics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 124 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 40


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa