Jagiellonian University Repository

Rigorous numerical analysis with a finite element method

Rigorous numerical analysis with a finite element method

Show full item record

dc.contributor.advisor Zgliczyński, Piotr [SAP11013513] pl
dc.contributor.author Pałka, Wiesław [SAP14002985] pl
dc.date.accessioned 2018-10-16T10:23:42Z
dc.date.available 2018-10-16T10:23:42Z
dc.date.submitted 2014-05-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58207
dc.language eng pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Rigorous numerical analysis with a finite element method pl
dc.title.alternative Ścisłe obliczenia numeryczne w metodzie elementów skończonych pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [2], II, [1], 43 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl W przedkładanej rozprawie, dla wysoko wymiarowej dyskretyzacji równania Burgersa, zostaje przedstawiony komputerowo wspierany dowód istnienia orbity okresowej. Główny wynik został uzyskany poprzez połączenie Metody Elementów Skończonych z techniką nazywającą się self-consistent bounds. Najpierw tworzona jest skończenie wymiarowa inkluzja różniczkowa, która zawiera rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego, a następnie jest ona rozwiązywana przy pomocy ścisłych obliczeń numerycznych. pl
dc.abstract.en This thesis is devoted to the computer assisted proof of the existence of periodic orbit for a high dimensional discretization of a specific Burgers' equation. The main result is obtained by combining a Finite Element Method with a technique called self-consistent bounds. In fact we formulate a finite dimensional Ordinary Differential Inclusion that encloses the solution of original Partial Differential Equation. Then, the inclusion is solved using rigorous numerical methods. pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2014/078 pl
dc.contributor.institution Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Chair of Computational Mathematics pl
dc.contributor.reviewer Gallas, Zbigniew pl
dc.contributor.reviewer Wilczak, Daniel [SAP11018122] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright