Jagiellonian University Repository

Wybrane uwarunkowania efektywności wykonywania zadań w samokierujących zespołach zadaniowych o specjalizacji jednorodnej

Wybrane uwarunkowania efektywności wykonywania zadań ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright