Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

pcg.skipToMenu

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Trybunał Państwa w Austrii (1867-1918) i Trybunał Kompetencyjny w Drugiej Rzeczypospolitej (1925-1939) : studium prawno-porównawcze

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files