Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

CXCL12/CXCR4 blockade by oncolytic virotherapy inhibits ovarian cancer growth by decreasing immunosuppression and targeting cancer-initiating cells

CXCL12/CXCR4 blockade by oncolytic virotherapy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach