Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Decreasing the thresholds for electroporation by sensitizing cells with local cationic anesthetics and substances that decrease the surface negative electric charge

Decreasing the thresholds for electroporation by ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska